Telif Hakları ve Yasal Hak

Telif Hakları ve Yasal Hak

Parkorium web sitesine girmekle veya bu web sitesinden herhangi bir sayfa veya internet sitesine ulaşmakla aşağıda belirtilen hususlara uymayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Söz konusu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu internet sitesini terk etmeniz gerekmektedir. Parkorium web sitesinde yer alan bilgi, veri, grafik ve görüntüler ile bunların web ortamında yayınlanmasını sağlayan bütün unsurlar ve bunların düzenlenmelerindeki tüm haklar, aksi açıkça belirtilmediği sürece Parkorium’a aittir.

Kullanıcı bu web sitesinde bulunan her türlü bilgi, veri, grafik ve görüntüleri sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir.

Bu bilgiler Parkorium’un önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, uygulamaya konulamaz, değiştirilemez, alt lisansla kullandırılamaz, sonradan kullanılmak üzere saklanamaz, ticari bir amaç için istifade edilemez.